Tuyển dụng

CÔNG TY NGUYÊN DŨNG CẦN TUYỂN:

  • 10 THỢ CƠ KHÍ
  • 10 THỢ HÀN
  • 10 THỢ NHỰA
  • 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
  • 10 THỢ HỒ
  • 5 NHÂN VIÊN KINH DOANH
  • 2 KẾ TOÁN

LIÊN HỆ GẶP YẾN : 093.808.7776

Hỗ trợ khách hàng

Sản phẩm bán chạy

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 10906 387 776
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 20938 087 776
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 30906 087 776
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4(08) 667 87 555
Lên đầu trang