Pallet Nhựa (XK)

0₫

Pallet chuyên dụng để vận chuyển hàng xuất khẩu

Kích thước Pallet 481 (đen):

1100 x 1100 x 125 mm

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 10906 387 776
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 20938 087 776
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 30906 087 776
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 40938 707 776
Lên đầu trang