Pallet Nhựa 481

0₫

Kích thước: 1100 x 1000 x 125 mm

Trọng lượng: 7.5Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng: Tĩnh 2,000 Kg – Nâng 600 Kg

Sử dụng: 1 mặt 4 đường nâng.

Nguyên liệu: HDPE – UV chính phẩm

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 10906 387 776
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 20938 087 776
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 30906 087 776
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 40938 707 776
Lên đầu trang