Pallet Nhựa 480

0₫

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng: Tĩnh 2,400 Kg – Nâng 800 Kg

Sử dụng: 1 mặt 4 đường nâng.

Nguyên liệu: HDPE – UV chính phẩm.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI COMPOSITE NGUYÊN DŨNG ra đời 

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 10906 387 776
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 20938 087 776
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 30906 087 776
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 40938 707 776
Lên đầu trang